Op de Vuurvogel heeft elke klas een eigen leerkracht, die in beginsel de leerlingen volgt van de eerste tot en met de zesde klas. Daarnaast beschikt de school over diverse vakleerkrachten. Directie en onderwijsondersteunend personeel maken het team compleet.

Directie en onderwijsondersteunend personeel

Schoolleider Joeri Franken directie@vsvuurvogel.nl
Secretariaat Agnes Brouwer secretariaat@vsvuurvogel.nl
Concierge Nicole Bronsgeest concierge@vsvuurvogel.nl
Schoolcontactpersoon (bij klachten) Dorine Draaisma (intern)

Anita Hellemons (extern)

dorine.draaisma@vsvuurvogel.nl

ahellemons@me.com

Klassenleerkrachten

Kleuterklassen juf Rowi
juf Judith en juf Joyce
juf Maaike
Klas 1 juf Hinke en juf Charissa
Klas 2 juf Elisa en juf Charissa
Klas 3 juf Sandra en juf Janine
Klas 4 juf Myrthe en juf Nikki
Klas 5 juf Dorine
Klas 6 juf Sanne en meester Lex

Vakleerkrachten

Euritmie juf Rūta
Pianobegeleiding meester Herman
Handwerken juf Petra
Handarbeid juf Marianne
Gymnastiek meester Bob

Leerlingenzorg

Naast inzet van de (vak)leerkrachten kan uw kind op de Vuurvogel zo nodig rekenen op extra leerlingenzorg.

Intern begeleider kleuters t/m klas 3 juf Myrthe
Intern begeleider klas 4 t/m 6 meester Lex
Remedial teacher juf Karin
Onderwijsassistenten juf Jessica
juf Janine
meester Jeroen
Sophiegroep juf Laura