Ons groene speelplein heeft een belangrijke functie. Naast een plek waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen in de pauzes, verandert het steeds meer in een buitenlokaal voor natuuronderwijs. Maar ook voor vakken zoals rekenen, toneel en techniek biedt het speelplein ruimte voor verhelderende lessen. Wat de juf of meester binnen vertelt, kun je buiten prachtig ontdekken.

Wat je binnen onderwijst, moet je buiten ontdekken

Excursies

Op excursie gaan met de klas zoals een bezoek brengen aan een boerderij, theater of een concert bijwonen, heeft een duidelijk educatief karakter dat correspondeert met de aangeboden vertelstof. Als aanloop of vervolg op een excursie worden in de klas thematische lessen gegeven over bijvoorbeeld het leven op een boerderij. De leerlingen maken tekeningen, schrijven een opstel of een gedicht over de excursie. Maar natuurlijk is het ook bijzonder om samen met de klas en de juf of meester een uitstapje te maken. Daarom gaat de klas één keer per jaar op schoolreis. Vaak een hele dag en vanaf klas 5 (groep 7) een paar dagen. Alleen voor de schoolreisjes wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de ouders, niet voor de excursies.