Zesdeklassers treden de wereld vaker zelfstandig tegemoet. Steeds meer indrukken doen ze op zonder hun ouders. Ze ondernemen zelfstandig activiteiten met klasgenoten en gaan meer verantwoordelijkheid nemen voor de taken die van ze worden verwacht. Op tijd het huiswerk afhebben bijvoorbeeld of een werkstuk maken. Buiten spelen betekent een spel spelen met duidelijke regels of samen praten en discussiëren. Zesdeklassers vragen om duidelijke regels en afspraken. Sommigen willen hierover graag in discussie. In werkelijkheid gaat het over rechtvaardigheid, gehoord en gezien worden.

Duidelijke regels en afspraken

Je ziet dat zesdeklassers wakker worden voor het kunnen denken in oorzaak en gevolg. Wat in de les aangeboden wordt, moet een hoog waarheidsgehalte hebben. Werkelijk gebeurde feiten hebben hun interesse. In deze leeftijdsfase hebben ze een enorme werklust. Het leerplan sluit nauw aan bij de ontwikkeling die de leerlingen volgen en ondersteunt het proces van wakkerheid, exactheid en werklust.

Op reis naar het midden van de aarde

Het Romeinse Rijk en de Middeleeuwen staan in klas 6 centraal. De vertelstof bestaat uit verhalen over werkelijke feiten uit deze geschiedenis. Bij aardrijkskunde leren ze wat zichtbaar is op aarde, maar de leerlingen kijken ook naar het binnenste van de aarde. Ze ontdekken de verschillende mineralenvormen, vulkanen, grotten en ook hoe de gesteenten door de tijd heen zijn gevormd. De landen van Europa worden bestudeerd en voor een deel zelfstandig door de leerlingen uitgewerkt. Het landschap, klimaat en de gewoonten van een volk worden vergeleken met de noordelijke en zuidelijke landen ten opzichte van de oostelijke en westelijke landen.

Proeven en ontleden

Bij natuurkunde kijken we objectief naar wat er werkelijk wordt waargenomen. Proeven worden in groepjes gedaan, de uitkomsten (gevolgen) hiervan worden getekend en opgeschreven en met elkaar vergeleken. Geometrische vormen, zoals de driehoek, het vierkant en de rechthoek worden geconstrueerd met de passer, waarbij exactheid héél belangrijk is. De leerlingen maken ook met cirkels prachtige bloemvormen, waarin de geometrische vormen zichtbaar worden. Naast taalkundige ontleding in woordsoorten wordt redekundig ontleden (onderwerp, gezegde enzovoort) aangeboden. De naam zegt het al, met de REDE (verstand) naar de taal kijken.

Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen hun rapport, getuigschrift en een spreuk, maar ook een middelbaar school advies mede gebaseerd op de Cito-uitslagen. Er is een groot afscheidsfeest waar alle kinderen van school de zesdeklassers uitzwaaien. Op naar de middelbare school!