De rode draad die tijdens het schooljaar de verschillende vakken met elkaar verbindt, noemen we de vertelstof. De vertelstof vormt als het ware het hart van het vrijeschoolonderwijs. De juf of meester geeft er een creatieve invulling aan die past bij de klas. In grote lijnen volgt de vertelstof de ontwikkelingsweg van de mensheid. Een ontwikkeling die leerlingen verkort herhalen in de jaren dat ze opgroeien van kind tot volwassene. Het periodeonderwijs wordt eerst klassikaal aangeboden, daarna gaan de leerlingen op hun eigen niveau aan het werk. Op deze manier is er aansluiting bij de vertelstof en de klas, maar tegelijkertijd wordt iedere leerling uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau te werken. Hier een overzicht van de vertelstof per klas.

Klas 1 (groep 3): Sprookjes
Klas 2 (groep 4): Fabels en heiligenlegenden
Klas 3 (groep 5): Oude Testament
Klas 4 (groep 6): Noorse mythologie
Klas 5 (groep 7): Griekse mythologie
Klas 6 (groep 8): Romeinse sagen, geschiedenis van het Romeinse Rijk en ontwikkeling van West-Europa tot aan de Middeleeuwen