Uw kind is van harte welkom in een van de drie kleuterklassen op onze school.

Structuren en rituelen
Op de vrije school hebben de dagen en weken een vaste structuur:

  • ’s Ochtends ontvangt de juf de kinderen in de kring in haar kleuterklas. Ze begint de dag met liedjes zingen, een verhaal en een ochtendspel dat aansluit bij het seizoen.
  • Daarna is het tijd voor het vrije spel; ook is er dagelijks een kunstzinnige activiteit.
  • Aan het eind van de ochtend vertelt de juf in de kring een verhaal. Met een liedje en een spreuk wordt de dag afgesloten.

Door het vele spelen, de liedjes en de verhalen, het vaste ritme en de regelmaat wordt er een goede basis gelegd voor de grote stap naar de eerste klas. Uw kleuter is uitgegroeid tot een actief lerend schoolkind.

Vrij spel in de klas
Het vrije spel kan alle kanten op gaan. Er is volop houten speelgoed, er zijn lappenpoppen, kabouters, blokken, planken en kisten, lappen en verkleedkleren. Van alles waarmee je de volwassen wereld kunt nabootsen. Het speelgoed is ook niet ‘af’ en prikkelt de fantasie. De kinderen kunnen het gebruiken voor de inrichting van hun ‘huis’, een ‘hotel’ of om een ‘fabriek’ van te maken.

Kunstzinnige activiteiten
Elke dag doen de kleuters een kunstzinnige activiteit, waarbij ze hun voor vorm en kleur ontwikkelen. Tekenen, schilderen met waterverf, euritmie, boetseren met bijenwas of knutselen. Ook worden er broodjes gebakken, wol geplozen en plantjes gezaaid. Na de activiteit gaan ze buiten spelen of een wandeling maken. Er wordt aandacht besteed aan de seizoenen. Ook vieren de kleuterklassen de jaarfeesten , soms samen met de hogere klassen.