De Vuurvogel viert uitbundig jaarfeesten zoals Sint Maarten, Advent en het Pinksterfeest. Ze bepalen het ritme door het jaar en voor de kinderen zijn de jaarfeesten vaste en herkenbare hoogtepunten tijdens het schooljaar. Jaarfeesten kenmerken de seizoenen zomer, herfst, winter en lente en belangrijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis. Het vieren van een jaarfeest brengt de leerlingen, maar ook de ouders dichterbij de natuur én bij elkaar. Het geeft iedereen een nieuwe impuls. Bij elk jaarfeest horen elementen die specifiek zijn voor het seizoen of feest. Tijdens het Sint Jansfeest worden bloemenkransen gemaakt en zomerspelen georganiseerd, tijdens het Pinksterfeest dansen de kinderen rond de meiboom. Ouders, juffen en meesters organiseren en vieren samen met de leerlingen de jaarfeesten.

De jaarfeesten

 • Sint Michaël – 29 september
  Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest dat ouders, juffen en meesters en kinderen aan het begin van een nieuw schooljaar met elkaar vieren. De herfsttijd is aangebroken en de natuur trekt zich steeds meer terug. Bloesems en bloemen veranderden in vruchten en zaden. Het is oogsttijd. De dagen worden korter, de nachten langer en de natuur verstilt. Wil de mens niet meegaan in dit proces, dan moet hij zijn geest actief houden. Daar is moed voor nodig. In de legende Sint Joris en de draak reikt de aartsengel Michaël een sterrenzwaard aan de ridder Joris. Hiermee bindt Joris de strijd aan met de draak, met al zijn kracht en moed verslaat hij de draak. Tijdens het Michaëlsfeest spelen de leerlingen spelletjes waar flink veel moed voor nodig is.
 • Sint Maarten – 11 november
  Sint Maarten is het eerste ‘lichtfeest’ in een reeks van feesten als voorbereiding op het kerstfeest. In de natuur om ons heen is zichtbaar en voelbaar dat de winter nadert. Het wordt donker. Symbolisch ontsteken we een licht door een kaarsje te laten branden in een vrucht uit de donkere aarde zoals een knol, biet of winterwortel. De kinderen hollen overdag hun knol uit. De lagere klassen krijgen hierbij hulp van de hoogste klassen. Op de avond van Sint Maarten vormen de kinderen met hun lantarentjes een stralende optocht. Ze trekken zingend langs de huizen om een ‘aalmoes’ zoals een mandarijn of een handje noten te vragen. De verzamelde aalmoezen brengen de kinderen traditiegetrouw naar een verzorgingshuis. Ze zingen dan nogmaals de Sint Maarten liedjes.
 • Sint Nicolaas – 5 december
  Dit feest wordt gevierd met een bezoek van de Sint aan onze school. Ook mogen de kinderen in de klas hun schoen zetten. Het feest van Sint Nicolaas is een feest dat gevoelens van dankbaarheid oproept voor alles wat de natuur en het leven ons schenkt.
 • Advent – 4 zondagen voor Kerstmis
  De Adventtijd begint vier weken voor het kerstfeest. Het is een tijd vol verwachting. Op de maandag na de eerste zondag lopen de kinderen in de kleuterklas het ‘Adventstuintje’. Iedere week wordt er in de klas een kaars van de Adventkrans aangestoken.
 • Kerstmis
  Met Kerstmis viert school de geboorte van het kindje Jezus. Jezus staat symbool voor het licht dat midden in de duisternis verschijnt. Het lichtfeest vieren alle klassen. Hoogtepunt is ieder jaar de opvoering van het Oberufer kerstspel door juffen, meesters, ouders en oud-leerlingen.
 • Pinksterfeest
  Pinksteren wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. De naam Pinksteren komt van het Griekse woord pentékosté wat vijftig betekent. Pinksteren is op school een feest van licht en kleur. De oudste jongen en het oudste meisje uit de kleuterklas vormen een bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert ‘het huwelijk’ tussen moeder aarde en de zon, waardoor het land weer vruchtbaar wordt. De bloemen in de boog en in de kransen van de meisjes zijn zelfgemaakt, van papier. Dit symboliseert het mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken. De kinderen dansen op het schoolplein rond de meiboom. De boom heeft veldbloemen in de top en met de kleurige linten maken de kinderen ingewikkelde vlechtpatronen.
 • Sint Jan – 24 juni
  Sint Jan markeert een overgangsperiode in de natuur. Deze dag valt samen met het midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd. Het Sint Jansfeest neemt op de vrijeschool een belangrijke plaats in om stil te staan bij de jaarcyclus. De kinderen dragen kransen van gevlochten gras met bloemen erin. Er wordt een vuur ontstoken waarin broodjes aan lange stokken worden gebakken. Als het vuur wat lager brandt, springen de kinderen uit de hoogste klassen over het vuur heen. De Vuurvogel viert dit feest in de buitenlucht. Er wordt gezongen, er worden spelletjes gedaan en er wordt samen gegeten. Iedereen neemt iets voor het buffet.