Nieuwe en geïnteresseerde ouders nodigen wij van harte uit om te komen kennismaken met onze school, het lerarenteam en het vrijeschoolonderwijs. Daarvoor organiseren we jaarlijks een open middag en een aantal informatiebijeenkomsten. Ook kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Wilt u uw kind laten instromen in een hogere klas? Dan kunt u daarover contact opnemen met onze schoolleider. Meer informatie over de kennismaking met onze school vindt u op: