Ook leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, zijn welkom op de Vuurvogel. In overleg met ouders/verzorgers, de intern begeleider/zorgcoördinator en de juf of meester schakelt school extra ondersteuning in. Als er meer nodig is, dan zal de intern begeleider/zorgcoördinator na overleg ondersteuning inroepen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer.

Het samenwerkingsverband stimuleert de samenwerking tussen basisscholen, zodat kinderen met gedrags- en/of leerproblemen zo veel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan. Denk aan leerlingen met ADHD, dyslexie of autisme. Of hoogbegaafde leerlingen die een passende uitdaging nodig hebben. Het samenwerkingsverband ondersteunt door:

  • deskundigheid beschikbaar te stellen bij lees- en gedragsproblemen, pesten en gesprekken met ouders;
  • leerkrachten te professionaliseren;
  • te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs;
  • de samenwerking met jeugdhulpverlening te bevorderen;
  • het best passende onderwijsarrangement te vinden voor een leerling.

De intern begeleider/zorgcoördinator verzorgt samen met het samenwerkingsverband de aanvraag voor het onderwijsarrangement dat past bij de school en het kind. De ondersteuning is voor ouders kosteloos. Het samenwerkingsverband ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap middelen om scholen te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.passendonderwijs.nl, ook handig de website van het Steunpunt Passend onderwijs.