Er is een tijd voor leren en je hebt tijd nodig om kennis te verwerken. Op basis van deze wetenschap over leren en verwerken zijn het vrijeschoollesprogramma (periodeonderwijs) en de lestijden opgebouwd.

De schooldagen zijn volgens een vaste structuur ingedeeld. In de kleuterklassen met spel, zingen, verhalen luisteren en samen eten. In klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) is er ’s ochtends altijd periodeonderwijs van 08.30 – 10.30 uur. Daarna wordt er samen gegeten en spelen de kinderen buiten. Na de kleine pauze volgen de vaklessen en oefenuren in de middag. Uw kind ervaart zo de rust door het vaste ritme en de regelmaat van de dag. Doordat kinderen de ‘mentale rust’ nodig hebben om het geleerde te verwerken zijn onze schooltijden soms afwijkend van regulier onderwijs. Zie de schooltijdentabel onder Ouders > Lestijden.