Na het periodeonderwijs in de eerste twee ochtenduren volgen in de middag de vaklessen. Vaklessen zijn oefenuren taal, lezen en rekenen. Daarnaast krijgen de leerlingen vreemde talen zoals Engels en Duits, vormtekenen, handwerken, handvaardigheid, muziek, gymnastiek en euritmie.

Euritmie: zichtbaar maken wat er klinkt

Euritmie, een uniek vrijeschoolvak, is een Grieks woord en betekent ‘eu’: mooi, goed, gezond en ‘rytmie’: beweging. Met andere woorden euritmie zorgt voor een mooie gezonde beweging op meerdere niveaus. Leerlingen leren geconcentreerd luisteren naar een ritme en naar de betekenis ervan in zowel taal als muziek. De euritmielessen worden meestal begeleid door een klassiek geschoolde pianist(e). Ook ontwikkelen de leerlingen door euritmie een goed gevoel voor ruimtelijk inzicht. Een beweging is bijvoorbeeld dat de leerlingen samen een cirkel vormen in de ruimte.

Vormtekenen: innerlijk meebewegen

In klas 1 (groep 3) begint het vormtekenen met de basis van alle vormen: de rechte en kromme lijnen. Vervolgens worden de leerlingen ieder schooljaar tijdens de vormtekenlessen opnieuw uitgedaagd in het tekenen van steeds ingewikkelder motieven zoals vlechtvormen of gespiegelde lemniscaten. Door het spiegelen wordt de ontwikkeling van de linker- en rechterhersenhelft ondersteund en gestimuleerd. Hierdoor hebben zeker kinderen met aanleg voor dyslexie baat bij vormtekenen. In klas 6 (groep 8) worden geometrische vormen getekend die het fundament leggen voor meetkunde.