Sint Jan, een symbolische sprong naar een nieuwe fase

 

 

 

 

Uitbundige spelletjes, een picknick, veel zang en dans. Dan de felle, lichtende vlammen van het vuur en het gespannen wachten op het springen. De traditionele viering van het midzomerfeest Sint Jan op 23 juni was ook dit jaar weer een succes.

Elk jaar op of rondom de dag van de zonnewende, viert vrijeschool De Vuurvogel het Sint Jansfeest. Met name op vrije scholen neemt dit feest een belangrijke plaats in bij het stilstaan bij de jaarcyclus. Het is het laatste feest van het schooljaar. Na de langste dag op 24 juni begint de zon langzaam onmerkbaar weer aan de afdaling en treedt een langzame verandering op in de natuur.

Alle kinderen, ouders en leerkrachten komen dan samen in het Westerpark. Het is een blij feest met zang en dans, lekker eten, met een Sint Jansvuur en vrolijkheid. Daarbij dragen de kinderen een mooie, zelfgemaakte bloemenkrans op hun hoofd. Tegen de avondschemering verzamelt iedereen zich om de vuurplaats waar Sint Jans liederen worden gezongen.  Het vuur wordt aangestoken door fakkels, gedragen door de zesdeklassers.

Als het vuur rustiger wordt, mogen de kinderen één voor één over de dansende vlammen springen. Voor kinderen van de zesde klas is dit feest bijzonder, omdat ze na dit schooljaar de school verlaten en verder gaan met hun middelbare scholing. Net als voor de natuur ook voor hen een keerpunt, een symbolische overgang naar een nieuw begin. Zij maken de sprong dan ook samen met hun ouders.

 

Foto’s gemaakt door Tanja Milolaza