De samenwerkende vrijescholen Mareland in Leiden, Ridderspoor in Alpen aan den Rijn en De Vuurvogel in Zoetermeer zijn verenigd in de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek. Met elkaar werken wij aan de vorming van moderne vrijescholen waar ouders en kinderen graag komen. Zo willen de scholen vanuit het vrijeschoolonderwijs aansluiten bij de eisen en uitdagingen van de huidige maatschappij. We doen dat bijvoorbeeld door onderling kennis en ervaring uit te wisselen en door studiedagen te houden met medewerkers van de drie scholen. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie vindt u op: https://vrijescholenrijnstreek.nl/