Scholen zijn wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te realiseren. Doelstelling van de MR is bijdragen aan besluitvorming over het te voeren schoolbeleid, bevorderen van de openheid en onderling overleg. De MR van de Vuurvogel bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten:

Leerkrachten Myrthe Simons
Nikki de Vries
Inge Pitlo
Ouders Willemijn Klarenbeek, Voorzitter
Rogier Duurkoop (stopt per 31/7/2021)
Francien Klapwijk (stopt per 31/7/2021)
Ankie van Oosten
Kirsten Wijers

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR zijn de ouders van de Vuurvogel vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de scholen die deel uitmaken van de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek (naast de Vuurvogel zijn dat de Ridderspoor in Alphen aan den Rijn en het Mareland in Leiden, alle drie basisscholen). De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op één of een deel van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken school of scholen. Een ouder en een leerkracht vertegenwoordigen onze school in de GMR.