Scholen zijn wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te realiseren. Doelstelling van de MR is bijdragen aan besluitvorming over het te voeren schoolbeleid, bevorderen van de openheid en onderling overleg. De MR van de Vuurvogel bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten:

Leerkrachten Elisa Stolwijk
Maaike Vriend
Sandra Vreeswijk
Ouders Ankie van Oosten, Voorzitter
Kirsten Wijers
Edgar Kustner

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR zijn de ouders van de Vuurvogel vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de scholen die deel uitmaken van de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek (naast de Vuurvogel zijn dat de Ridderspoor in Alphen aan den Rijn en het Mareland in Leiden, alle drie basisscholen). De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op één of een deel van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken school of scholen. Namens onze school hebben Nikki de Vries (leerkracht) en Martijn Noordam (ouder en voorzitter GMR) zitting in de GMR.