Het Lopend Vuurtje is de wekelijkse digitale nieuwsbrief voor de ouders met mededelingen van school en informatie over bijvoorbeeld de jaarfeesten en het vrijeschoolonderwijs. Als ouder kunt u een bijdrage leveren. Stuur kopij uiterlijk donderdag voor 17.00 uur aan: redactie@vsvuurvogel.nl onder vermelding van: Lopend Vuurtje.

Reclame met commerciële doeleinden wordt niet geplaatst. Daarvoor is in overleg wel plek op de prikborden in de school.

Het Lopend Vuurtje wordt vanwege het interne karakter niet op de website gepubliceerd: inhoud van teksten en afbeeldingen zijn niet voor openbaarheid bedoeld.