Wij vragen u, als uw kind ziek is of er een andere reden is dat het niet of later op school komt,
dit ’s ochtends voor 08.45 uur te melden via Social Schools.

De aanwezigheid van leerlingen wordt voor 9.00 uur gecontroleerd. Ouders of verzorgers van leerlingen die niet zijn afgemeld worden gebeld om na te gaan wat de reden van afwezigheid is. Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Ander verzuim

Leerlingen zijn alleen vrij in de schoolvakanties en op studiedagen. Dat is in de wet vastgelegd. Is uw kind afwezig zonder geldige reden, dan is de schoolleiding verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. In bijzondere gevallen kunt u bij de directeur verlof aanvragen. U doet dit door minimaal acht weken van tevoren een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. Formulieren kunt u krijgen bij de administratie.