De Vuurvogel is een levendige gemeenschap van leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers én ouders. Betrokkenheid en ondersteuning van u als ouders is essentieel. Tal van activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij uw inspanningen. Samen maken wij de school.

Klassenouders

Iedere klas op onze school heeft klassenouders. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de klassenleerkracht en de rest van de ouders — en vice versa. Klassenouders overleggen met de klassenleerkracht, verlenen praktische ondersteuning en coördineren hulp van de ouders bij bijvoorbeeld de jaarfeesten. Ook beantwoorden ze vragen en maken ze nieuwe ouders wegwijs in school. Eens in de vier weken overleggen de klassenouders.

Werkgroepen

Ouders hebben in verschillende werkgroepen met ieder hun eigen expertise de verantwoordelijkheid voor een van de schoolactiviteiten. Er is een jaarfeestengroep, een PR-groep, een tuingroep en een klusgroep. In iedere werkgroep zit vaak ook een juf of een meester.

Medezeggenschapsraad

Ouders leveren leveren ook een bijdrage aan het beleid en bestuur van de school en de stichting waaronder de school valt, namelijk via de Medezeggenschapsraad (MR). Lees meer over de MR op Organisatie > Medezeggenschapsraad.